Reklama na chodúľoch

Reklama na chodúľoch s použitím originálneho reklamného nosiča Stiltsboards, kde sa môže objaviť aj Vaša reklama, či vizuál.

Dĺžka predstavenia: 1 až 5 hodiny
Požiadavky na realizáciu: rovný spevnený povrch (môže byť aj trávnatý) len nesmie byť klzký (ľad a sneh).