Mím shows

Pantomimické improvizačné, prípadne aj pripravené predstavenia, ktorými sa zabávajú diváci, či hostia bez zbytočných slov.

Dĺžka produkcie: 1 až 5 hodiny
Požiadavky na realizáciu: bez špecifikácií.