Chodúľové atrakcie

Špeciálne chodúľové kostýmy vytvorené pre väčšiu interakciu a zábavu. Chodúľový bicyklista, choduliar na koni, šachovnicoví choduliari, chodúľoví klauni, choduliar ako basketbalový kôš a mnohé iné, z ďaleka viditeľné, atrakcie.

Dĺžka predstavenia: 1 až 4 hodiny
Požiadavky na realizáciu:rovný spevnený povrch (môže byť aj trávnatý) len nesmie byť klzký (ľad a sneh).